Honda HR-V

Tipe Harga
HR-V 1.5L S MT 299,000,000
HR-V 1.5L E CVT 333,000,000
HR-V 1.5L E CVT Special Edition 350,500,000
HR-V 1.8L Prestige 418,000,000
HR-V 1.8L Prestige TWO TONE 419,500,000
HRV 1.5 S CVT 309,500,000

Keterangan : Harga sewaktu-waktu dapat berubah

Simulasi Kredit

Hubungi Kami

WhatsApp